GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Stopa bezrobocia

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Unemployment rate

Definicja

Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej). W przypadku BAEL i NSP 2002 definicja odnosi się do osób bezrobotnych (zgodnie z pojęciem - "Bezrobotni według BAEL i NSP 2002") i aktywnych zawodowo (będących sumą pracujących - zgodnie z pojęciem - "Pracujący według BAEL i NSP 2002" i bezrobotnych (zgodnie z pojęciem - "Bezrobotni według BAEL i NSP 2002"). W przypadku bezrobocia rejestrowanego definicja odnosi się do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (zgodnie z pojęciem - "Bezrobotni zarejestrowani") i aktywnych zawodowo będących sumą zarejestrowanych osób bezrobotnych i pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. (Liczba pracujących nie uwzględnia osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.)

Źródło definicji

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski (publikacja kwartalna BAEL)
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce (publikacja kwartalna)
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski (publikacja NSP 2002)
  Miejsce publikacji GUS

Źródło definicji - międzynarodowe

 • Recommendations for the 2000 Censuses of population and housing in the ECE region
  Miejsce publikacji UN, Nowy Jork, Genewa

 • Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment: An ILO manual on concepts and methods
  Miejsce publikacji ILO Geneva

Dziedzina pojęcia

 • Rynek pracy

Pojęcia nadrzędne

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Cacko Małgorzata
e-mail: M.Cacko@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS