GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Retail sales of goods (including VAT)

Definicja

Sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

W wartości sprzedaży detalicznej, uwzględnia się wartość wytworzonych potraw i usług, sprzedanych wyłącznie we własnych placówkach gastronomicznych oraz wartość wytworzonych wyrobów sprzedanych we własnych punktach sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna uwzględnia również dane z jednostek prowadzonych przez agentów, nie uwzględnia natomiast wartości sprzedaży targowiskowej dokonanej przez sprzedawców uiszczających jedynie opłatę placową. Sprzedaż detaliczna realizowana jest w cenach płaconych przez konsumentów (ceny realizacji), łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

Źródło definicji

  • System informatyczny DEFINICJE. Zbiór wybranych definicji pojęć społeczno-ekonomicznych z zakresu rynku wewnętrznego
    Miejsce publikacji GUS Warszawa

Dziedzina pojęcia

  • Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

Pojęcia podrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

  • SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

  • H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw.

  • H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej

  • H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Nerlewska Marta
e-mail: M.Nerlewska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS