GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Other obligatory reduction in profit (loss increase)

Definicja

Do 2009 r. przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki Skarbu Państwa wykazywały w tej pozycji obowiązkowe wpłaty z zysku. Na podstawie art.. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości od stycznia 2009 r. są one wykazywane jako śródroczne odpisy z zysku w pasywach bilansu.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Pojęcie obowiązywało w części Rachunek Zysków i Strat do 2009 roku,

Źródło definicji

  • Zeszyt Metodyczny Rachunkowości nr 23 (263) - dodatek nr 14
    Miejsce publikacji Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wlkp.

Dziedzina pojęcia

  • Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • SP Roczna Ankieta Przedsiębiorstwa

  • F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

  • KZ Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Sawicka Renata
e-mail: r.sawicka@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS