GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Czas przepracowany

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Time worked

Definicja

Czas przepracowany w wymiarze normalnym (obowiązującym daną grupę pracowników) oraz w godzinach nadliczbowych.

Źródło definicji

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski (publikacja kwartalna BAEL)
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Źródło definicji - międzynarodowe

 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy
  Miejsce publikacji OJ L 063, 12/03/1999 P. 6 - 10

Dziedzina pojęcia

 • Rynek pracy

Pojęcia nadrzędne

Pojęcia podrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności

 • Z-02 Sprawozdanie o kosztach pracy

 • Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

 • Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów

 • Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Paczkowska Lidia
e-mail: L.Paczkowska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS