GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Podstawowe pojęcie statystyczne


Losowy wybór próby

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Definicja

Technika pobierania próby z badanej populacji generalnej, która spełnia dwa następujące warunki:
1) każda jednostka populacji ma dodatnie i znane prawdopodobieństwo dostania się do próby;
2) dla każdego zespołu jednostek populacji można ustalić prawdopodobieństwo tego, że w całości znajdzie się on w populacji.
Pierwszy warunek odnosi się do sytuacji wyboru indywidualnych jednostek do badania (osób, przedsiębiorstw, rzeczy), drugi warunek dotyczy sytuacji, gdy losuje się całe zespoły jednostek (np. grupy studenckie, obwody spisowe). Warto podkreślić, iż pierwsza część definicji nie wymaga wcale, aby prawdopodobieństwo dostania się do próby było jednakowe dla każdej jednostki populacji. Natomiast, ponieważ prawdopodobieństwo to ma być znane, to badacz stosujący daną technikę losowego doboru próby musi być w stanie dla każdej jednostki obliczyć prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie.

Źródło definicji

  • Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej
    Miejsce publikacji PWN, Warszawa

  • Metody i techniki sondażowych badań opinii
    Miejsce publikacji PWE, Warszawa

Pojęcia związane

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS