GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Przemiana energetyczna

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Energy transformation

Definicja

Proces technologiczny, w którym jedna postać energii (przeważnie nośnik energii pierwotnej, np. węgiel) zamienia się w inną, pochodną postać energii (np. ciepło, energia elektryczna, koks itp.)

Źródło definicji

  • Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć
    Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Dziedzina pojęcia

  • Rynek materiałowy i paliwowo - energetyczny

Pojęcia nadrzędne

Pojęcia podrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Berent-Kowalska Grażyna
e-mail: G.Berent-Kowalska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS