GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Zajęcia socjoterapeutyczne

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Socio-therapeutic classes

Definicja

Organizuje się w szkole ogólnodostępnej dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów.

Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    Miejsce publikacji Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.

  • Oświata i Wychowanie
    Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Dziedzina pojęcia

  • Edukacja

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • System Informacji Oświatowej

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Szczypińska Anna
e-mail: A.Szczypinska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS