GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Civil engineering works

Definicja

Wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynki, tj.: autostrady, drogi ekspresowe, ulice, drogi kolejowe, drogi lotniskowe, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne, budowle wodne, rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze, kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, budowle sportowe i rekreacyjne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Źródło definicji

  • PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - Wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
    Miejsce publikacji Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z póź. zmianami

Źródło definicji - międzynarodowe

  • CC - Classification of Types of Constructions
    Miejsce publikacji

Dziedzina pojęcia

  • Działalność budowlana

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych

  • B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych

  • DG-1 zał. Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Kobylarz Janusz
e-mail: J.Kobylarz@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS