GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Powierzchnia użytkowa mieszkania

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Usable floor space of a dwelling

Definicja

Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alkow, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania (m. in. pracownia artystyczna, pomieszczenia rekreacyjne itp.).

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

1. Do powierzchni użytkowej mieszkania nie zalicza się powierzchni: balkonów, tarasów, loggi, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, a także garaży, hydroforni i kotłowni.
2. W budynku typu wiejskiego do powierzchni użytkowej mieszkania z reguły wlicza się powierzchnię sieni. Nie uznaje się sieni za część składową mieszkania i nie wlicza się jej powierzchni do powierzchni użytkowej mieszkania tylko wówczas, gdy:
- sień łączy część mieszkalną budynku z częścią inwentarską lub gospodarczą,
- oprócz sieni znajduje się na tej samej kondygnacji przedpokój,
- w budynku znajduje się więcej niż jedno mieszkanie, a sień użytkowana jest wspólnie jako ogólnodostępny korytarz.
3. Powierzchnię schodów znajdujących się w budynku indywidualnym wlicza się do powierzchni użytkowej mieszkania jeżeli w budynku znajduje się tylko jedno mieszkanie, nie wlicza się zaś, gdy w budynku znajduje się dwa lub więcej mieszkań; schody i powierzchnie pod nimi uznaje się wówczas za część ogólnokomunikacyjną.
4. W budynkach indywidualnych będących w budowie, ale już w części zamieszkanych, w powierzchni użytkowej mieszkania uwzględnia się tylko powierzchnię pokoi i pomieszczeń pomocniczych wykończonych.

Źródło definicji

 • Budownictwo - wyniki działalności (publikacja roczna)
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Budownictwo mieszkaniowe (publikacja kwartalna)
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali.
  Miejsce publikacji Dz. U. Nr 29 poz. 355

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  Miejsce publikacji Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266, z późn. zm.

 • Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r.
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Gospodarka mieszkaniowa (publikacja roczna)
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Mieszkania (NSP 2002)
  Miejsce publikacji GUS Warszawa

 • Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin (NSP 2002)
  Miejsce publikacji GUS Warszawa

Dziedzina pojęcia

 • Mieszkania, infrastruktura komunalna

Pojęcia podrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym

 • A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. z dnia 20 maja

 • B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania

 • M-03 Sprawozdanie o kosztach i przychodach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi

 • B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania

 • B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych

 • M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych

 • SG-01 cz.3 (A i B) Statystyka gminy. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

 • System M02C99 Ubytki zasobów mieszkaniowych

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Knyszewska Elżbieta
e-mail: E.Knyszewska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS