GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w Rejestrze Urzędowym TERYT

 

Miasto

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Town

Definicja

Jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Dane o aktualnej liczbie jednostek podziału terytorialnego są prezentowane za pośrednictwem brokera komunikacyjnego: http://www.stat.gov.pl TERYT

Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
    Miejsce publikacji Dz. U. Nr 166 poz. 1612, z późn. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Rejestry urzędowe

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS