GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Odpady komunalne

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Municipal waste

Definicja

Odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Źródło definicji

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  Miejsce publikacji Dz. U. z 2013 r. poz. 21

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
  Miejsce publikacji Dz. U. Nr 112 poz. 1206

Źródło definicji - międzynarodowe

 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów
  Miejsce publikacji OJ L 182, 16/07/1999, P. 1-19

Dziedzina pojęcia

 • Stan i ochrona środowiska

Pojęcia nadrzędne

Pojęcia podrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Różańska Barbara
e-mail: B.Rozanska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS