GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Bed places

Definicja

Miejsce przygotowane dla turysty bez względu na to, czy jest zajęte czy też nie. Do liczby miejsc nie zalicza się tzw. miejsc dostawnych oraz miejsc zajętych przez personel obiektu i inne osoby stale zamieszkujące w obiekcie (np. gdy część obiektu wykorzystywana jest na tzw. hotel robotniczy)

Źródło definicji

  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Miejsce publikacji Słownik Pojęć Statystycznych - Portal informacyjny GUS

Dziedzina pojęcia

  • Turystyka i sport

Pojęcia nadrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Szuszman Katarzyna
e-mail: K.Szuszman@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS