GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Ścieki komunalne

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Municipal waste water

Definicja

Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi.

Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
    Miejsce publikacji Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858, z późn. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Stan i ochrona środowiska

Pojęcia podrzędne

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Sobczyk Marek
e-mail: M.Sobczyk@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS