GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Mieszkania stanowiące własność spółdzielni mieszkaniowych

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Dwellings owned by housing co-operatives

Definicja

Mieszkania znajdujące się w budynkach stanowiących własność lub współwłasność spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem mieszkań, dla których na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zostało ustanowione prawo odrębnej własności na rzecz jednej lub kilku osób fizycznych.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Spółdzielnia mieszkaniowa - jest to dobrowolne i samorządne zrzeszenie członków prowadzące działalność gospodarczą zmierzającą do zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swych członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Rozróżnia się dwa rodzaje praw: - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Źródło definicji

 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
  Miejsce publikacji Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848, z późn. zm.

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
  Miejsce publikacji Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116, z późn. zm.

 • Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r.
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Dziedzina pojęcia

 • Mieszkania, infrastruktura komunalna

Pojęcia nadrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. z dnia 20 maja

 • M-03 Sprawozdanie o kosztach i przychodach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi

 • M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Knyszewska Elżbieta
e-mail: E.Knyszewska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS