GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Mieszkania oddane do użytkowania

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Dwellings completed

Definicja

Mieszkania (budynki mieszkalne), których zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora powiatowemu organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu - w drodze decyzji, lub na których użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie, w drodze decyzji, od organu nadzoru budowlanego.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Do 1999 r. w budownictwie innym niż indywidualne za mieszkania oddane do użytkowania uznawało się mieszkania, których oddanie do użytkowania potwierdzone zostało przez inwestora i wykonawcę w protokole odbioru.

Źródło definicji

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  Miejsce publikacji Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.

 • Budownictwo - wyniki działalności (publikacja roczna)
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Dziedzina pojęcia

 • Działalność budowlana

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym

 • B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania

 • B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania

 • Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne.

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Włosińska Izabella
e-mail: J.Kobylarz@stat.gov.pl

Zmiany w opisie pojęcia :

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS