GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Dochody podatkowe budżetu państwa

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Domestic revenue of the state budget

Definicja

Kategoria dochodów budżetu państwa obejmująca: podatki pośrednie (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier) i podatki bezpośrednie (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych).

Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
    Miejsce publikacji Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Finanse publiczne

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Kobiałka Krystyna
e-mail: K.Kobialka@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS