GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Koszty operacyjne pozostałe

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Other operating costs

Definicja

Koszty związane ze sprzedażą, likwidacją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (w wartości netto), odpisane koszty inwestycji rozpoczętych, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego, nie planowane odpisy amortyzacyjne, odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, równowartość rezerw tworzonych na należności oraz pewne i prawdopodobne straty (z wyjątkiem tych, które dotyczą operacji finansowych), skutki aktualizacji wartości zasobów rzeczowych składników majątku obrotowego, zapłacone odszkodowania, kary i grzywny, koszty postępowania spornego, darowizny na rzecz osób prawnych i fizycznych, koszty utrzymania własnych obiektów socjalnych (bez kosztów pośrednich usług świadczonych na tych obiektach).

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Tytuł formularzowy brzmi: "Pozostałe koszty operacyjne"

Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
    Miejsce publikacji Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Rynek finansowy

Pojęcia nadrzędne

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Rothe Monika
e-mail: M.Rothe@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS