GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Bezrobotni według BAEL i NSP 2002

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Unemployed persons by LFS and Population and Housing Census 2002

Definicja

Osoby w wieku 15-74 lata, które spełniają jednocześnie trzy warunki:
- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (zgodnie z definicją pojęcia - "Pracujący według BAEL i NSP 2002"),
- aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni - tydzień badany), aby znaleźć pracę,
- były gotowe (zdolne) podjąć pracę w okresie: wg BAEL- w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, wg NSP 2002 - w tygodniu badanym lub następnym.
Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz dodatkowy warunek w BAEL - były gotowe ją podjąć.

Źródło definicji

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski (publikacja kwartalna BAEL)
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski (publikacja NSP 2002)
  Miejsce publikacji GUS

Źródło definicji - międzynarodowe

 • Recommendations for the 2000 Censuses of population and housing in the ECE region
  Miejsce publikacji UN, Nowy Jork, Genewa

 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1575/2000 z dnia 19 lipca 2000 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania sondażowego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty, dotyczące kodowania, które ma być używane przy przesyłaniu danych w 2001 r. i następnych latach
  Miejsce publikacji OJ L 181, 20/07/2000 P. 16 - 34

 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1897/2000 z dnia 7 września 2000 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego roboczej we Wspólnocie, dotyczące operacyjnej definicji bezrobocia
  Miejsce publikacji OJ L 228, 08/09/2000 P. 18 - 21

 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie
  Miejsce publikacji OJ L 077, 14/03/1998 P. 3 - 7

 • Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment: An ILO manual on concepts and methods
  Miejsce publikacji ILO Geneva

 • The European Union Labour Force Survey Methods and definitions - 2001
  Miejsce publikacji Luxemburrg

Dziedzina pojęcia

 • Rynek pracy

Pojęcia nadrzędne

Pojęcia podrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności

 • A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. z dnia 20 maja

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Derucka Katarzyna
e-mail: K.Derucka@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS