GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Gospodarstwo domowe

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Private household

Definicja

Zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach (bez obiektów zbiorowego zakwaterowania). Wśród gospodarstw domowych wyróżniamy jednoosobowe i wieloosobowe (2 i więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne.

Źródło definicji

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r.
  Miejsce publikacji Dz. U. 2000 r. Nr 1 poz. 1

 • Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r.
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Źródło definicji - międzynarodowe

 • Recommendations for the 2000 Censuses of population and housing in the ECE region
  Miejsce publikacji UN, Nowy Jork, Genewa

Dziedzina pojęcia

 • Ludność, procesy demograficzne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. z dnia 20 maja

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Wysocka Anna
e-mail: A.Wysocka@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS