GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w Rejestrze Urzędowym REGON


Forma własności

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Form of ownership

Definicja

Pojęcie stosowane w metodologii rejestru REGON pozwalające określić stopień "posiadania" przez podmiot kapitału. Wyróżnia się formy własności:
- czystą, co oznacza posiadanie kapitału w 100% przez jeden podmiot lub więcej podmiotów pod warunkiem, iż wszystkie reprezentują ten sam rodzaj własności,
- mieszaną, co oznacza posiadanie kapitału przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że reprezentują one co najmniej dwa różne rodzaje własności.

Źródło definicji

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
    Miejsce publikacji Dz. U. Nr 69 poz. 763, z póź. zm.

  • Akty prawne, metodyka rejestru REGON
    Miejsce publikacji GUS Warszawa

Dziedzina pojęcia

  • Rejestry urzędowe

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • RG-1 Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS