GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w Rejestrze Urzędowym REGON


Podmiot gospodarki narodowej

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Entity of the national economy

Definicja

Osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W systemie REGON pojęcie podmiotu gospodarki narodowej jest tożsame z pojęciem jednostki prawnej. Posiadanie osobowości prawnej nie jest kryterium określenia podmiotu jako jednostki prawnej.

Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
    Miejsce publikacji Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
    Miejsce publikacji Dz. U. Nr 69 poz. 763, z póź. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Rejestry urzędowe

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • RG-2 Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

  • RG-1 Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS