GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Ekwiwalenty pełnego czasu pracy

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Full-time equivalents (FTE)

Definicja

Jednostki przeliczeniowe służące do ustalania faktycznego zatrudnienia w działalności B+R. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy (w skrócie EPC) oznacza jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na działalność B+R. Zatrudnienie w działalności B+R w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego przy pracach B+R w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji na danym stanowisku pracy. Przyjmuje się że:
1) pracownik pracujący na całym etacie poświęcający w ciągu roku sprawozdawczego na działalność B+R:
a) 90% lub więcej ogólnego czasu pracy = 1,0 EPC
b) 75% ogólnego czasu pracy = 0,75 EPC
c) 50% ogólnego czasu pracy = 0,5 EPC
2) pracownik pracujący na 0,5 etatu i poświęcający na działalność B+R:
a) 90% lub więcej swojego ogólnego czasu pracy = 0,5 EPC
b) 50% swojego ogólnego czasu pracy = 0,25 EPC
3) pracownik zatrudniony w danej jednostce w roku sprawozdawczym przez 6 miesięcy na całym etacie i poświęcający 90% lub więcej swojego ogólnego czasu pracy na działalność B+R = 0,5 EPC
4) osoba wykonująca prace B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło - pełny, faktyczny czas pracy w roku sprawozdawczym "ze wszystkich umów", podany jako odpowiedni ułamek rocznego czasu pracy.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Ekwiwalenty pełnego czasu pracy są główną, a właściwie jedyną jednostką miary zatrudnienia w działalności B+R stosowaną w porównaniach międzynarodowych i w publikacjach o charakterze międzynarodowym, wydawanych przez OECD i EUROSTAT.

Źródło definicji

  • Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki
    Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Źródło definicji - międzynarodowe

  • Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Pomiary naukowych i technologicznych zastosowań. Podręcznik Frascati
    Miejsce publikacji Paryż, OECD

Dziedzina pojęcia

  • Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

  • PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Piotrowska Joanna
e-mail: J.Piotrowska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS