GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Pielęgniarka

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Nurse

Definicja

Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również: nauczanie zawodu pielęgniarki, prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek.

Źródło definicji

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  Miejsce publikacji Dz. U. 2011 r. Nr 174 poz. 1039, z późn. zm.

Źródło definicji - międzynarodowe

 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
  Miejsce publikacji OJ L 255 , 30/09/2005 P. 22 - 142

Dziedzina pojęcia

 • Zdrowie i ochrona zdrowia

Pojęcia nadrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • MZ-12 Roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

 • MZ-11 Roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

 • MZ-10B Roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

 • MZ-88A Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy i lekarzy dentystów

 • MZ-89 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych

 • MZ-88 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranych pracowników ochrony zdrowia

 • MZ-29 Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

 • PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Lewandowska Olga
e-mail: O.Lewandowska2@stat.gov.pl

Zmiany w opisie pojęcia :

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS