GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Lista pojęć

Non-public health care institution

Opis pojęcia obowiązujący do : 2011-07-01

 

Definicja

Zakład utworzony przez kościół lub związek wyznaniowy, pracodawcę, fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie, inną krajową lub zagraniczną osobę prawną lub fizyczną.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Jednostki nowopowstałe rejestrują się jako podmioty lecznicze zgodnie z powyższą ustawą, natomiast istniejące mają czas do 30 czerwca 2012 r. na przerejestrowanie zgodnie z nowymi przepisami.
Nowe definicje dotyczące dziedziny "Zdrowie i ochrona zdrowia" zostaną opracowane po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Zamieszczona definicja jak również dane prezentowane w publikacjach GUS dotyczące opieki zdrowotnej opracowane są w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr. 14, poz. 89, z późn. zm.).


Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
    Miejsce publikacji Dz. U. 2007 r. Nr 14 poz. 89, z póź. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Zdrowie i ochrona zdrowia

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

  • ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej.

  • ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego

  • ZD-6 Sprawozdanie żłobka

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Dykowska Grażyna
e-mail: G.Dykowska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS