GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej

Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach nierobotniczych

Lista pojęć

Wages and salaries of workers on non-manual positions

Opis pojęcia obowiązujący do : 2008-12-31

 

Definicja

Wynagrodzenia (osobowe oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej albo dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej) pracowników zajmujących stanowiska:
- kierownicze,
- specjalistyczne,
- samodzielne lub wykonawcze nie mające charakteru kierowniczego, lecz wymagające specjalistycznego przygotowania do zawodu na poziomie wyższym lub średnim zawodowym, albo wysokiego poziomu umiejętności twórczych i artystycznych,
- na których wykonywane są czynności pomocnicze (o charakterze manipulacyjnym), biurowe i gospodarcze, wspomagające działalność prowadzoną na wyżej wymienionych stanowiskach.

Źródło definicji

  • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
    Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Dziedzina pojęcia

  • Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Tuszyńska Ewa
e-mail: E.Tuszynska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS