GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej

z dziedziny

Działalność budowlanaB |  C |  D |  G |  I |  K |  M |  N |  O |  P |  S |  T | 


B
Początek strony

Budownictwo indywidualne
Budownictwo komunalne
Budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
Budownictwo społeczne czynszowe
Budownictwo spółdzielcze
Budownictwo zakładowe
Budynek
Budynek oddany do użytkowania

C
Początek strony

Czas trwania budowy budynku mieszkalnego

D
Początek strony

Data oddania do użytkowania budynku mieszkalnego/mieszkania
Data rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego/mieszkania

G
Początek strony

Generalny wykonawca

I
Początek strony

Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (wyrównany sezonowo)
Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych (niewyrównana sezonowo)
Inwestor
Izby oddane do użytkowania

K
Początek strony

Koszty produkcji budowlano-montażowej
Kubatura budynku

M
Początek strony

Mieszkania oddane do użytkowania
Mieszkania, których budowę rozpoczęto

N
Początek strony

Nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania
Nowe zamówienia na realizację produkcji budowlano-montażowej

O
Początek strony

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

P
Początek strony

Podwykonawca
Powierzchnia użytkowa budynku
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania
Pozwolenie na budowę
Przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych

S
Początek strony

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wykonanej poza granicami kraju
Sprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym
Sprzedaż robót budowlanych o charakterze remontowym i pozostałych

T
Początek strony

Technologia konstrukcji drewnianych
Technologia monolityczna
Technologia tradycyjna udoskonalona
Technologia wielkoblokowa
Technologia wielkopłytowa
Technologie pozostałe

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS